Eesti Spordi Kuulsuste Hall


Eesti Spordi Kuulsuste Hall on Spordimuuseumi uus osa, milles austatakse ja tõstetakse esile Eesti läbi aegade mõjukamaid ja kuulsamaid sportlasi ning spordi mõjutajaid. Spordikogukonna poolt kauaoodatud kuulsuste hall avati koos muuseumi püsiekspositsiooniga „Eesti Spordi Lugu“ ning selle avaliikmeteks valiti 50 eelmise sajandi silmapaistvamat sportlast ja sporditegelast.

Igaüks neist saab hallis personaalse tähelepanu – oma autahvli, seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, eluloo arvutikonsoolil ning märgilisemate esemete väljapaneku spetsiaalsetes vitriinides.

Aastal 2020 alustab Kuulsuste hall 50 liikmega ning igal järgneval aastal valitakse halli 2-4 uut liiget. Avaliikmete valikusse kuulusid vaid sportlased, kes on oma karjääri lõpetanud enne aastat 2000, kuid tulevastel aastatel on kandidaatideks kõik sportlased, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat.

Halli liikmekandidaate võivad esitada kõik soovijad, sh publik, aga lõpliku selektsiooni teeb komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia, spordiajakirjanike seltsi esindajad ning eelmisel aastal kuulsuste halli valitud isikud.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli avaliikmed on aasta 2020 seisuga:

  • Sportlastest Aleksander Aberg, Ants Antson, Rein Aun, August Englas, Georg Hackenschmidt, Bruno Junk, Paul Keres, Elmar Kivistik, Martin Klein, Aleksander Klumberg-Kolmpere, Johannes Kotkas, Ilmar Kullam, Osvald Käpp, Toomas Leius, Allar Levandi, Heino Lipp, Jaak Lipso, Viljar Loor, Jüri Lossman, Georg Lurich, Joann Lõssov, Alfred Neuland, Kristjan Palusalu, Kaija Parve, Aavo Pikkuus, Eduard Pütsep, Mait Riisman, Erika Salumäe, Tiit Sokk, Ivar Stukolkin, Jaan Talts, Jüri Tamm, Jüri Tarmak, Evald Tipner, Priit Tomson, Svetlana Tširkova, Luule Tull, Jaak Uudmäe, Voldemar Väli
  • Spordi mõjutajatest Arnold Green, Ernst Idla, Rein Kirsipuu, Evald Kree, Fred Kudu, Ilmar Kullam, Herbert Niiler, Jaak Salumets, Leopold Tõnson, Toomas Uba, Roman Ubakivi

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordi- muuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2020 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 140 411 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks