Kõik meie e-õppe programmid toimuvad otse-eetris üle videosilla ja neis saab osaleda korraga kuni 30 inimest!


Loomapere spordipäev 

Lasteaed-1. klass  

Liikuvas ja mängulises tunnis rändame külla loomaperele, kes valmistuvad metsas pidama spordipäeva. Tunnis uurime, kuidas erinevad loomad liiguvad ja millised spordialad on olemas. Igaüks on mingil spordialal tugev - tuleb vaid sobiv ala üles leida!  

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 lasteaiarühm või klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee 

 

Terves kehas terve vaim 

1.-3. klass    

Mis mahus sportlased treenivad, puhkavad ja mida täpsemalt söövad, et tippu jõuda? Arutleme toitumisega seotud müütide üle ja peame maha suhkruviktoriini. Räägime vaimse tasakaalu tähtsusest spordis ja jagame nippe, kuidas pingele vastu pidada. Samuti paneme oma keha ja vaimu proovile erinevate sportlike tegevustega.  

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee 

 

UUS! Olümpia avastamistund 

Lasteaed – 9. klass 

Esimest korda ajaloos on olümpiamängud aasta võrra edasi lükatud, seega on klassidel suurepärane võimalus end enne mänge olümpiateemadega kurssi viia. Saadame põnevaid esemeid täis avastamiskasti otse lasteaeda või kooli ning avastame ühiselt video vahendusel kõike huvitavat, mida seal leidub! Uurime nii olümpia kui paraolümpiaga seotud ajalugu, temaatikat ja esemeid. 

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 lasteaiarühm või klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee


Eesti spordikangelased  

4. - 9. klass  

Programmis räägime Eesti ajaloo perioodidest (enne Vabadussõda, esimene iseseisvusaeg, nõukogude periood ning taasiseseisvumine) läbi Eesti spordikangelaste elulugude. Arutleme tippsportlase saatuse seoseid riigikorraga, võrdleme ülejäänud kultuuri arenguga. Haridusprogrammi näitlikustamist toetavad esemed Spordimuuseumi kogudest.

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee


Ühiskond ja sport 

7. klass - gümnaasium     

Programmis selgitame ja avame spordiajaloo näidete abil kooli ajalootunnis käsitlevate 20. sajandi maailma ja Eesti poliitilise ajaloo suuremaid muutusi. Keskendume I ja II maailmasõja eel- ja järelloole väikeriigi spordiarengu taustal; Külma sõja ja raudse eesriide mõjule nõukogude spordile, spordi kasutamine erinevate riigikordade (enne II maailmasõda Eesti Vabariigis ja Nõukogude Liidus) ajal propaganda osana. Programmi näitlikustamist toetavad esemed, sportlaste elulood, spordialade arengud. 

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee

 

Spordi roll nüüdisaja ühiskonnas 

Gümnaasium 

Programmis arutleme maailma spordis leiduvaid erinevaid aspekte: naiste sport, vähemusrahvused, erinevate religioonide ja ideoloogiate mõjud spordis. Arutleme spordi rolli globaliseeruvas ja mitmetahulises ühiskonnas, analüüsime erinevaid kultuuride ja maailmavaadete konflikte rahvusvahelisel sporditasandil (näiteks olümpiamängud, tippjalgpall jne).

Kestus: 45 minutit

Grupi suurus: 1 klass (kuni 30 last), saame ühel päeval läbi viia maksimaalselt 3 programmi

Tellimine SIIT, telefonilt 5333 8188 või maret.keskyla@spordimuuseum.ee

 

 Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordimuuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2020 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 140 411 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks