Kogude kasutamine

Kui Teil on huvi mõne konkreetse isiku, sündmuse või auhinnaga seotud muuseumis olemasoleva info ja museaalide kohta ning otsing MuISis Teid ei rahuldanud, pöörduge alloleva vormi kaudu muuseumi peavarahoidja poole. 
Email again:















Kogude kasutamise põhimõtted

 • Kogu on üldjuhul külastajale suletud. ESOM kogu asub ESOM koguhoidlates.
 • Koguhoidlatesse pääsemiseks peab soovija esitama vastava avalduse muuseumi peavarahoidjale (kaarel@spordimuuseum.ee) Avalduses peavad olema märgitud soovija isikuandmed ja põhjus, miks tahetakse hoidlatesse minna.
 • Juriidilistele isikutele laenutab ESOM oma materjale vastava laenulepingu põhjal. Leping sõlmitakse iga juhtumi puhul eraldi.
 • Laenutatud esemed fikseeritakse väljaandeaktiga.
 • Muuseumi materjalide trükis avaldamise korral on kogu kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele ning annetama vähemalt 1 eksemplari vastavast trükisest muuseumile.
 • ESOM kogu kasutamine on tasuline. Tasumäära aluseks on muuseumi kogu kasutamise hinnakiri (lisatud all).
 • Teistele Eesti muuseumitele laenutab ESOM oma materjale tasuta.
 • Kõik ESOMi kogust pärinevate materjalide laenutajad on kohustatud tagama laenutatu säilivusastme sellisena, nagu see oli laenutamise momendil.
 • Muuseumil on õigus keelduda oma teenustest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.

Esemete pildistamise kord

 • Museaalide pildistamine toimub ainult kokkuleppel muuseumi peavarahoidjaga.
 • Teadus- ja uurimustöö tarbeks pildistamiseks tuleb küsida luba muuseumi peavarahoidjalt (kaarel.antons@spordimuuseum.ee). Avalduses peab olema ära näidatud töö teema ning orienteeruv fotode hulk. 
 • Kõik pildistamissoovid vaadatakse läbi eraldi. Pildistamine on tasuline.
 • Muuseumil on õigus mitte lubada fotografeerimist ja salvestamist lähtuvalt museaali säilitamise ja turvalisuse seisukohast.

Digikoopia tegemine museaalist

Trükikvaliteedis digikoopia fotost, dokumendist (skaneerimine) 5 €
Esemest trükikvaliteediga digikoopia tegemine (pildistamine)  10 €
Digitaalsete koopiate valmistamine PDF-failina A4 formaadis  1 lk/0.50 €


Soodushinnad:

 • Pikaajalised (lepingulised) koostööpartnerid ja suuremahulised tellimused kokkuleppel.
 • Museaali annetaja oma toodud materjalidest tasuta.


Kogude kasutamise teenuste hinnad

Museaali laenutamine (1 museaal/1 päev) 3 €
Tehniline töö (fotode digitaalne töötlemine, töö MUIS väliste materjalidega) 1h/30 €
Paljundamine A4 formaat 0.20 €
Paljundamine A3 formaat 0.50 €

 • Autoriõiguse eest vastutab tellija.
 • Paljundustöödel kehtib 50% soodushind õpilastele, üliõpilastele ja Eesti Spordiajaloo Seltsi liikmetele. 
 • Hinnakirjas nimetamata tööde ja teenuste puhul kehtib kokkuleppehind.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme. Valikus on enam kui 10 teemaga ja erinevatele vanusegruppidele mõeldud programmi, mille seast saab valida endale sobilikuma.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur ekstreemsporditeemaline elamusnäitus, interaktiivne püsiekspositsioon Eesti spordiloost ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Atraktsioonid

Spordimuuseumis on rohkem kui 10 interaktiivset atraktsiooni, mida lihtsalt tuleb vähemalt korra elus proovida! Vaata üle, millised lõbusad käed-külge tegevused Sind meie juures ootavad!
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2023 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 155 502 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks