Kogude kasutamine

Kui Teil on huvi mõne konkreetse isiku, sündmuse või auhinnaga seotud muuseumis olemasoleva info ja museaalide kohta ning otsing MuISis Teid ei rahuldanud, pöörduge alloleva vormi kaudu muuseumi peavarahoidja poole. 
Email again:

Kogude kasutamise põhimõtted


 • Kogu on üldjuhul külastajale suletud. ESOM kogu asub ESOM koguhoidlates.
 • Koguhoidlatesse pääsemiseks peab soovija esitama vastava avalduse muuseumi peavarahoidjale (kaarel@spordimuuseum.ee) Avalduses peavad olema märgitud soovija isikuandmed ja põhjus, miks tahetakse hoidlatesse minna.
 • Juriidilistele isikutele laenutab ESOM oma materjale vastava laenulepingu põhjal. Leping sõlmitakse iga juhtumi puhul eraldi.
 • Laenutatud esemed fikseeritakse väljaandeaktiga.
 • Muuseumi materjalide trükis avaldamise korral on kogu kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele ning annetama vähemalt 1 eksemplari vastavast trükisest muuseumile.
 • ESOM kogu kasutamine on tasuline. Tasumäära aluseks on muuseumi kogu kasutamise hinnakiri (lisatud all).
 • Teistele Eesti muuseumitele laenutab ESOM oma materjale tasuta.
 • Kõik ESOMi kogust pärinevate materjalide laenutajad on kohustatud tagama laenutatu säilivusastme sellisena, nagu see oli laenutamise momendil.
 • Muuseumil on õigus keelduda oma teenustest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.

Esemete pildistamise kord

 • Museaalide pildistamine toimub ainult kokkuleppel muuseumi peavarahoidjaga.
 • Teadus- ja uurimustöö tarbeks pildistamiseks tuleb küsida luba muuseumi peavarahoidjalt (kaarel.antons@spordimuuseum.ee). Avalduses peab olema ära näidatud töö teema ning orienteeruv fotode hulk. 
 • Kõik pildistamissoovid vaadatakse läbi eraldi. Pildistamine on tasuline.
 • Muuseumil on õigus mitte lubada fotografeerimist ja salvestamist lähtuvalt museaali säilitamise ja turvalisuse seisukohast.

Digikoopia tegemine museaalist

1 koopia ühest museaalist10 €
Soodushinnad:
pikaajalised (lepingulised) koostööpartnerid, suuremahulised tellimused (alates 40 museaalist)
kuni –60%
üliõpilased ja õpilased õppetöö eesmärgil, Eesti muuseumid
1 €
museaali annetaja oma toodud materjalidesttasuta

Teiste teenuste hinnad

Hoidla külastamine üksikisikule5 €
Museaali pildistamine10 €
Digitaalsete kasutuskoopiate valmistamine skänneriga (150 dpi; PDF formaat) A4 formaat 1 lk0.30 €
Museaali laenutamine (1 museaal/1 päev)
2 €
Paljundamine A4 formaat0.14 €
Paljundamine A3 formaat0.26 €
Väljatrükk must-valge printer A40.16 €
Väljatrükk värviline printer A40.30 €

 • Autoriõiguse eest vastutab tellija.
 • Paljundustöödel kehtib 50% soodushind õpilastele, üliõpilastele ja Eesti Spordiajaloo Seltsi liikmetele. 
 • Hinnakirjas nimetamata tööde ja teenuste puhul kehtib kokkuleppehind.

Programmid

Pakume lastele, noortele ja täiskasvanutele põnevaid sporditeemalisi haridusprogramme.
Vaata lisaks

Näitused

Spordimuuseumis ei lõppe näitused kunagi otsa. Muuseumis on avatud suur elamusnäitus, püsiekspositsioon ja mitmed väiksemad väljapanekud.
Vaata lisaks

Spordi- muuseumi ajaveeb

Muuseumi ajaveebis vastame küsimustele, arutleme muuseumiteemadel ja räägime spordiloost pisut vabamas võtmes. 
Vaata lisaks

Kogud

1. jaanuaril 2020 oli Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis arvel 140 411 spordiajaloolist museaali. Aga spordimuuseumi karikas ei saa kunagi täis. Meie kogud on uudistajatele ja uutele põnevatele esemetele alati avatud.

Vaata lisaks